L’home
L’obra
Sobre Jaume Bofill
Aqui trobareu els textos que hem pogut recopilar que parlen sobre Jaume Bofill i Bofill que no estan relacionats ni amb la mort ni amb el centenari.
Varia
A

ARANA, A. de, Sobre el somriure d'en Jaume Bofill. PDF 1.396 kb. VV.AA., Homenatge a Jaume Bofill. (Barcelona), Edit. Alier, (1985), pp. 25-27.

B

BARJAU, E., Article "Jaume Bofill i Bofill". Gran Enciclopèdia Catalana, vol. V. (Barcelona), (1988), p. 154.
BILBENY, N., Filosofia contemporània a Catalunya. (Barcelona), Edhasa, (1985), pp. 41-43.

C

COLL, J.M., Mestres i exili. Jornades d'estudi i reflexió: jornades celebrades el 3 i 4 de desembre de 2002. (Barcelona), Universitat de Barcelona, (2003), pp. 252.

D

DÍAZ DÍAZ, G., Hombres y documentos de la filosofía española. vol. I. (Madrid), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), (1980), pp. 606-607.

F

FRAILE, G., Historia de la filosofía española. vol. II. (Madrid), Biblioteca de Autores Cristianos, (1972), pp. 325-327.

G

GUY, A., Histoire de la philosophie espagnole. (Toulouse), Publications de l'Université de Toulouse-Le-Mirail, (1983). (Trad. cast.: Historia de la filosofía española. Barcelona, Ed. Anthropos, 1985).
GUY, R., "L'augustinisme catalan actuel: De Bofill à Pegueroles". Philosophie, XII-XIV (1986-88), pp. 247-254.

L

LÓPEZ QUINTÁS, A., Filosofía española contemporánea. Vol. II, Biblioteca de Autores Cristianos (B.A.C.), (1970), pp. 378-391.

M

MANENT, M., Evocació de Jaume Bofill. PDF 1.491 kb. VV.AA., Homenatge a Jaume Bofill. (Barcelona), Edit. R. Alier, (1985), pp. 15-17.
MARAGALL i NOBLE, J., Jaume Bofill: la intel.ligència i el cor. PDF 1.368 kb. VV.AA., Homenatge a Jaume Bofill. (Barcelona), Edit. R. Alier, (1985), pp. 13-14.
MARISTANY del RAYO, J., Jaime Bofill. Memoria y expresión. Convivium. (Barcelona), 41, (1974), pp. 61-98.
MARISTANY del RAYO, J., Jaume Bofill. Memòria i expressió. PDF 991 kb. VV.AA., Homenatge a Jaume Bofill. (Barcelona), Edit. R. Alier, (1985), pp. 43-94.
MARISTANY del RAYO, J., Ad imaginem et similitudinem nostram. Una ontologia de la imago i de la relació. PDF 1.845 kb. VV.AA.,
MARISTANY del RAYO, J., Jaume Bofill, quaranta anys després. PDF 3.072 kb. Pensament i filosofia a Catalunya III: 1940-1975. (Barcelona), Edit. INEHCA, Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn. (2004) Pàgines 135-145.

P

PAUNER, F., Paisatge amb en Jaume Bofill al fons. PDF 1.437 kb. VV.AA., Homenatge a Jaume Bofill. (Barcelona), Edit. R. Alier, (1985), pp. 29-31.

R

ROLDÁN, A., En torno a la metafísica del sentimiento. Convivium. (Barcelona), 2, (1956), pp. 171-175.

S

SOLÀ-MORALES, I., Records humans d'en Jaume Bofill. PDF 508 kb. VV.AA., Homenatge a Jaume Bofill. (Barcelona), Edit. R. Alier, (1985), pp. 33-37.
SOLIGUER, R., Notícia biogràfica de Jaume Bofill. PDF 754 kb. VV.AA., Homenatge a Jaume Bofill. (Barcelona), Edit. R. Alier, (1985), pp. 11-12.

T

TOMAR, F., Persona y amor. El personalismo de Jaime Bofill. (Barcelona), Promociones Publicaciones Universitarias, (1992).
TOMAR, F., La Metafísica de la persona de Jaime Bofill. Tesis doctoral dirigida por Eudaldo Forment. (Barcelona), Universidad de Barcelona. Departamento de Filosofía Teorérica y Práctica, (1997).
TRÍAS, E., Jaume Bofill i la lírica franciscana del rigor. PDF 1.091 kb. VV.AA., Homenatge a Jaume Bofill. (Barcelona), Edit. R. Alier, (1985), pp. 39-40.

V

VARIS AUTORS, Homenatge a Jaume Bofill. Index. PDF 947 kb. (Barcelona), Edit. R. Alier, (1985). Tots els artícles de J. Bofill publicats en aquest llibre els trobareu a la pàgina d’aquest web: Obra. La resta d'articles —de varis autors— els podeu trobar en aquesta pàgina.
VARIS AUTORS, Història de la Universitat de Barcelona. Simposium 1988, (Barcelona), Universitat de Barcelona, (1990).
VARIOS AUTORES, Introducción filosófica a la obra de Jaume Bofill i Bofill. Seminario Permanente de Filosofía del Derecho. Universidad Complutense de Madrid. Director Evaristo Palomar Maldonado.

Autor desconegut

Jaime Bofill Bofill 1910-1965. Proyecto Filosofía en español. Fundació Gustavo Bueno. (Oviedo), (2005).
Jaume Bofill i Bofill. Vikipèdia.
Escola tomista de Barcelona. Vikipèdia.