L’home
L’obra
Sobre Jaume Bofill
Recopilem en aquest apartat els textos que hem localitzat que van ser escrits amb motiu de la mort de Jaume Bofill i Bofill el 20 d'octubre de 1965.
La defunció
A

ÁLVAREZ BOLADO, J., In memoriam Jaume Bofill. PDF 666 kb. Convivium. (Barcelona), 21-22, (1966), pp. 43-50.

C

CALSAMIGLIA, J.M., Presentació. PDF 3.309 kb. Obra filosófica de Jaime Bofill, a BOFILL, J., Obra filosófica. (Barcelona), Ariel, (1967).
CEREZO GALÁN, P., Jaume Bofill i Bofill, Obra filosófica. Convivium. (Barcelona), 26, (1968), pp. 105-111.
CUÉLLAR BASSOLS, L., Evocación afectiva de Jaime Bofill. PDF 585 kb. Convivium. (Barcelona), 21-22, (1966), pp. 7-9.
CUERVO ARANGO, J., Sobre la anacrónica contemporaneidad del Dr. Bofill. PDF 2.794 kb. Convivium. (Barcelona), 21, (1966), pp. 129-133.

D

DUBARLE, D., Hommage à J. Bofill. PDF 1.106 kb. Convivium. (Barcelona), 21-22, (1966), pp. 11-13.

G

GOMÀ. F., Jaume Bofill, company de docència universitària. PDF 2.454 kb. VV.AA., Homenatge a Jaume Bofill.
(Barcelona), Edit. R. Alier, (1966), pp. 11-13.
GUY, A., Les philosophes espagnols d'hier et d'aujourd'hui. Epoques et auteurs. (Toulouse), Editions Privat (1956). (Trad. cast.: Los filósofos españoles de ayer y de hoy. Épocas y autores, Buenos Aires, Losada, 1966).

M

MARISTANY del RAYO, J., Recuerdo de Jaime Bofill. PDF 3.651 kb (Barcelona), Edit. El Ciervo, nº 142 (XII-1965) Pàgina 15.

P

PICARD, M., Pour Jaume Bofill. PDF 1.660 kb. Convivium. (Barcelona), 21-22, (1966), pp. 15-18.

V

VILÁ VALENTÍ, J., Presentación. Número extraordinario dedicado a la memoria de J. Bofill. Convivium. (Barcelona), 21-22, (1966), pp. 3-4.