L’home
L’obra
Sobre Jaume Bofill
Recull d’algunes pàgines web que podrien ser del vostre interès.
Si us plau, si detecteu cap enllaç trencat, preguem que ens ho feu saber.
Moltes gràcies.
Enllaços
Revistes vinculades a Jaume Bofill

Cristiandad
Revista quinzenal en castellà que es va publicar a Barcelona des de l’any 1944 a l’any 1957. Neix sota la influència de Pare Ramón Orlandis S.J.

Jaume Bofill hi participa activament fins que la radicalitat d’alguns dels autors l’allunya i impulsa Convivium. La Fundació Ramón Orlandis reinicià la seva publicació l’any 2005.

Convivium
Impulsada per Jaume Bofill i Bofill. Editada per la Universitat de Barcelona des de l’any 1956, era una revista al voltant de les humanitats. Actualment és la revista de Filosofia de la UB i recull discussions internacionals de temàtica ontològica i ètica. Els articles poden ser en qualsevol de les llengües llatines, en anglès o en alemany.

Organismes/Entitats

Fundació Jaume Bofill
Fundació amb vocació d’afavorir el coneixement crític per contribuir a la transformació de la societat cap a una societat més justa. Es funda el 1971 amb l’impuls i el suport de la família Vilaseca-Roca i la direcció de Fèlix Martí. Pren el nom de Jaume Bofill en homenatge al filòsof i pedagòg mort el 1965.

Institut d’Estudis Catalans
Centre de catalanística que realitza i promou projectes de llarg abast en els diferents àmbits de la ciència i de la tecnologia.

Universitat de Barcelona. Departament de Filosofia
Com a Universitat pública de Catalunya la Universitat de Barcelona està estretament lligada a la història de Barcelona. És on Jaume Bofill imparteix la seva docència, des que aconsegueix la Càtedra de Teologia el 1950 fins la seva mort. La Universitat de Barcelona és un dels principals centres universitaris de recerca d’Europa.

Altres

Espíritu
Revista semestral de filosofia. Editada des de 1952 per l’Instituto Filosófico i l’Instituto Santo Tomás de Balmesiana.

Proyecto Filosofía en español
Impulsa la creació, manteniment i difusió de recursos documentals amb la intenció d’incorporar tot el que estigui amb la filosofia escrita en llengua espanyola.