L’home
L’obra
Sobre Jaume Bofill
La Fundació Jaume Bofill i la família Bofill Soliguer agraeixen la col·laboració de tots aquells que han fet possible tant la celebració de l'acte del centenari com l’edició del llibre "Homenatge a Jaume Bofill i Bofill" i la creació d'aquest lloc web.
Crèdits i agraïments
Llistat de persones o entitats

Álvarez Bolado, S.J., A.
Álvarez Linares, Rosa
Anglès, Misericòrdia
Bofill Soliguer, Eugeni
Bofill Soliguer, Lourdes
Bofill Soliguer, Roser
Castiñeira, Àngel
Cerezo Galán, Pedro
Coll-Vinent, Sílvia
Esquirol, Josep Maria
Forment, Euldaldo
Font, Pere Lluís
Família Bofill Soliguer
Fundació Jaume Bofill
Galí, Jordi
Jolonch, Anna
Manent, Albert

Martí, Felix
Prevosti, Antoni
Roca, Teresa
Romero, José María
Rovira Belloso, Josep M.
Vilaseca, Isabel
Palacin, Ismael
Pascual Duran, Pau
Prevosti, Antoni
Quintana Cabanas, J. M.
Roca, Teresa
Rovira Belloso, Josep M.
Secció de filosofia de l’IEC
Soliguer Valls, Roser
Tomar Romero, Francisca
Universitat de Barcelona