L’home
L’obra
Sobre Jaume Bofill
© del web, Fundació Jaume Bofill.

© de les fotografíes, vídeo i textos de Jaume Bofill i Bofill, Família Bofill Soliguer
© de la resta de textos, els autors o els seus descendents legals.


Per qualsevol qüestió relacionada amb aquest web podeu escriure a fbofill@fbofill.cat
Avís legal
Dades de l'empresa

Adreça i dades legals
Fundació Jaume Bofill
Provença 324
08037 Barcelona
T 93 458 87 00
NIF G08241036

Avís legal: ús i privadesa

Declaració de Confidencialitat
El fet d'accedir a aquesta pàgina implica que ha llegit i accepta, en nom propi i en nom de l'entitat o persona en la representació de la qual actua, sense cap reserva, que les seves dades personal siguin tractades segons els termes descrits a continuació.

1. Visites anònimes
Aquesta pàgina web pot ser visitada sense que l'usuari ens comuniqui la seva identitat. En aquest cas, els servidors que allotgen el nostre web només podran obtenir i conservar la informació relativa al nom del domini del proveïdors (PSI) i/o l'adreça IP que els dóna accés a la xarxa. De la mateixa manera, podran registrar l'adreça d'Internet des de la qual ha partit l'enllaç que la dirigeix a la nostra pàgina web.

Aquesta informació podrà ser emprada per a controlar el nombre de visitants, el temps emprat, les pàgines visualitzades i altres estadístiques al voltant dels usuaris d'aquesta pàgina. Això ens permetrà comprovar el seu funcionament i, si cal, millorar la seva utilització.

2. Recollida d'informació personal
Qualsevol informació personal que ens sigui facilitada per els usuaris mitjançant el formulari d'aquesta pàgina web és el resultat de un acte voluntari per la seva part. Si vol formular-nos qualsevol pregunta o suggeriment, aquestes són les adreces i contactes on l'atendrem:

Provença 324
08037 Barcelona
T 93 458 87 00
www.fbofill.cat
fbofill@fbofill.cat

Ús del contingut d'aquest web
Es pot fer ús d'aquell contingut l'autor del qual sigui Jaume Bofill i Bofill sempre que es citi la seva autoria i procedència. La resta de textos que tenen enllaç des de aquest web són propietat dels seus autors. L’avís legal de referència és el de la Fundació Jaume Bofill per tot allò que difereixi del que s’ha expressat a l’avís legal d’aquest web. Creiem que el coneixement s’ha de compartir i per això fem servir una llicència CC BY Reconeixement, llevat que en algun material indiquem el contrari.