L’home
L’obra
Sobre Jaume Bofill
Amb motiu del centenari del seu naixement, el 10 de maig de 2011 va tenir lloc un acte d'homenatge a Jaume Bofill i Bofill a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona.
El centenari

L'acte va tenir dues parts. A la primera, la Dra. Misericòrdia Anglès, el Dr. Antoni Prevosti, el professor de teologia Josep M. Rovira Belloso, el pedagog Jordi Galí i la professora de literatura catalana Sílvia Coll-Vinent van glossar la figura de Jaume Bofill des de diverses perspectives: com a filòsof, com a humanista cristià, com a impulsor de la renovació pedagògica en ple franquisme, i, finalment, com a fill del poeta "Guerau de Liost", interessat per l'obra dels seu pare i per les lletres. A la segona part de l'acte, la Sra. Teresa Roca, fundadora de la Fundació Jaume Bofill, va explicar per què ella i el seu marit quan va ser hora de donar nom a la fundació que creaven havien triat el nom del filòsof Jaume Bofill. A continuació la Roser Soliguer, vídua de Jaume Bofill, va manifestar el seu agraïment a tots els presents i a totes les persones que havien fet possible tant l’acte d’homenatge com l’edició del llibre Homenatge a Jaume Bofill. Tant l’acte d'homenatge com el llibre Homenatge a Jaume Bofill –coordinat per Anna Jolonch i Josep M. Romero– han estat possibles gràcies al suport de la Fundació Jaume Bofill, de la Secció Catalana de Filosofia de l'IEC i de la Universitat de Barcelona, i també gràcies a la col·laboració de la Família Bofill Soliguer.

Homenatge a Jaume Bofill i Bofill

Presentació. PDF 435 kb. Josep M. Romero.
Pròleg. PDF 440 kb. Pere Darder.
Jaume Bofill i Bofill (de 30-11-1910 a 20-10-1965).
De la Identitat personal a la identitat nacional. PDF 499 kb. Àngel Castiñeira.
La experiència metafísica en Jaume Bofill. PDF 490 kb. Pedro Cerezo Galán.
Situació límit i metafísica de la sutura. PDF 470 kb. Josep M. Esquirol.
Universidad y Verdad. La propuesta de Jaume Bofill. PDF 476 kb. Eudaldo Forment.
El trilema de les cosmovisions. PDF 482 kb. Pere Lluís Font
Evocacions per ara mateix. PDF 457 kb. Fèlix Martí
Interpretació crítica de l’intel·lectualisme tomista, segons Jaume Bofill. PDF 472 kb. Josep M. Quintana Cabanas.
Aproximación a la obra y pensamiento filosófico de Jaume Bofill. PDF 502 kb. Francisca Tomar Romero
Àlbum fotogràfic.

Crèdits
Edició de la Universitat de Barcelona
Col·lecció Homenatges
Coordinadors: Anna Jolonch i Josep M. Romero
Amb el suport de la Fundació Jaume Bofill

© Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2011
© Dels autors, pels textos respectius
© Fotografies: arxiu familiar Bofill Soliguer

ISBN 978-84-475-3511-8
Dipòsit legal B-15.819-2011
Fitxa “Homenatge a Jaume Bofill”

Prohibida la reproducció del llibre extreta d’aquest web, sense l’autorització escrita del servei de publicacions i edicions de la UB.